Choose Freedom

"Wolność to umiejętność kreowania własnego życia według własnych marzeń" – Leszek K.

Wpisy w kategorii: Quotes

yin__yang

 

 

 

 

„When you are inspired…dormant forces, faculties, and talents become alive, and you discover yourself to be a greater person by far than you ever dreamed yourself to be.”

Patanjali

 

However inspiration doesn’t come to us through logical or rational channels… It comes to our mind but not from mind :-)

yin__yang

 

 

„A question from your friend The Universe:

Just how much time do you spend thinking big, Leszek? I mean really, really BIG?

Good, very good! Because that’s exactly how much of „it” you’re going to get!

What a coincidence,
The Universe ”

Mike Dooley

 

 

 

 

 

„The secret of success in life is to be ready for your opportunity when it comes.”

Benjamin Disraeli

 

 

„You get the best out of others when you give the best of yourself.”

Harvey Firestone

 

 

„Life remains the same until the pain of remaining the same
becomes greater than the pain of change.”

Anonymous

 

 

„There is nothing either good or bad but thinking makes it so.”

W.Shakespeare

 

 

„Great minds discuss ideas; Average minds discuss events;
Small minds discuss people.”

Anonymous

 

 

„Do what you can, with what you have, where you are.”

Theodore Roosevelt

 

 

„It is never too late to be what you might have been.”

George Eliot

 

 

„You know you’re old when the candles cost more than the cake.”

Bob Hope

 

 

„The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched.
They must be felt with the heart.”

Helen Keller

 

 

„Keep your eyes on the stars, and your feet on the ground.”

Theodore Roosevett

 

 

 

I have found this interesting expression or proverb. I am not sure what it is.

 

 

„Let the chips fall where they may”

„Dopóki nie uczynisz nieświadomego – świadomym, będzie ono kierowało Twoim życiem, a Ty będziesz nazywał to przeznaczeniem.”
C.G.Jung

„Sukcesu się nie osiąga przez gonienie za nim. On przychodzi sam, przyciągnięty przez moc człowieka, którym się stajesz.”

Jim Rohn

Gdy niepożądane wydarzenia pojawiają się w życiu, ludzie tłumaczą sobie, iż z całą pewnością nie oni są twórcami takiego wydarzenia. „Przecież nie stworzyłbym dla siebie czegoś, czego tak bardzo nie chcę!” -powiadają wtedy. I chociaż zdajemy sobie sprawę, iż celowo nie przywołałeś do swojego życia tego niepożądanego doświadczenia, tym niemniej musimy ci jednak wytłumaczyć, iż tylko ty mogłeś to wydarzenie wykreować w twoim życiu, gdyż nikt inny nie ma mocy kreowania zdarzeń w twoim życiu, jak tylko ty sam. Skupiając uwagę na tym czego nie chciałeś doświadczyć, lub na jego istocie, stworzyłeś to zdarzenie. Na skutek braku zrozumienia Praw Wszechświata lub innymi słowy – reguł gry życia – zaprosiłeś do swojego życia wszelkie niepożądane sytuacje poprzez skierowanie na nie uwagi.

Abraham  z książki „Prawo Przyciągania” – Esther i Jerry Hicks

"To see things in the seed, that is genius."

co mozna przetlumaczyc jako:

Geniusz potrafi zobaczyc rzeczy w zarodku.

„Worry gives a small thing a big shadow.”

Swedish Wisdom

"Happiness is not a destination. It is a method of life."

"What worries you, masters you."


  • RSS